Slide background

Rozbiórki
Tel. 501 687 887

Lumawer Toruń - rozbiórki

kruszenie Torun i rozbiórki

Co chwile powstają coraz to nowe budynki, ale z biegiem czasu przychodzi także czas na ich burzenie. Dowiedz się, kiedy można ubiegać się o rozbiórkę w Toruniu, a także co wpływa na koszt tego przedsięwzięcia. Sprawdź także, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie takich prac.

Do rozbiórki budynków w Toruniu kwalifikuje szereg czynników, jak powodowanie przez obiekt zagrożenia zdrowia i życia ludzi, zagrażanie bezpieczeństwu środowiska lub mienia. Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego może zostać także wydana, kiedy obiekt odznacza się nieodpowiednim stanem technicznym lub jego wygląd w sporym stopniu oszpeca krajobraz. Jeżeli obiekt, którego rozbiórki planujemy dokonać, nie spełnia wspomnianych wymogów, należy ubiegać się o wydanie pozwolenia na dokonanie rozbiórki w Toruniu. Do złożenia takiego wniosku wymagana jest zgoda właściciela obiektu budowlanego, sporządzenie opisu sposobu i zakresu przeprowadzenia rozbiórki, a także opisanie, w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo mienia i ludzi. Konieczne jest także dołączenie szkicu usytuowania obiektu budowlanego oraz projektu rozbiórki.

Jeżeli uzyskano zgodę na dokonanie rozbiórki w Toruniu, większość osób zastanawia się, jaki poniesie koszt takiego przedsięwzięcia. Koszty zależą przede wszystkim od tego, czy zostanie przeprowadzony ręczny czy maszynowy sposób rozbiórki. Ręczna rozbiórka jest możliwa w przypadku, gdy budynek zbudowany jest z niezbyt trwałego materiału. W takie sytuacji możliwe jest odzyskanie materiałów budowlanych, które następnie możemy wykorzystać do innej budowy lub po prostu sprzedać. Tworząc wycenę rozbiórki w Toruniu, brana jest pod uwagę kubatura, czyli objętość budynku oraz grubość jego ścian. Dużą rolę odgrywa także rodzaj konstrukcji budynku oraz stopień skomplikowania koniecznych prac. Co więcej, zapłacimy także za wywóz gruzu, więc duże znaczenie odgrywa tutaj ilość pozostałości po obiekcie budowlanym i odległość, jaką trzeba pokonać, by je wywieźć.